Christian

Jag heter Christian Holm Barenfeld och är sedan 2006 riksdagsledamot för Moderaterna i Värmland. Jag är ledamot i riksdagens arbetsmarknadsutskott och jobbar därmed främst med de så viktiga frågorna om jobb och företagande. Jag har tidigare varit ledamot i utrikesutskottet under mina två första mandatperioder och har därmed också ett stort engagemang även i utrikes- och säkerhetspolitiken. Utbildningspolitik, socialförsäkringspolitik samt äganderättsfrågor är annat som ligger mig nära.

Jag bor i Karlstad och utöver riksdagsuppdraget är jag ledamot i Karlstad kommunfullmäktige, sitter i styrelsen för Karlstad Airport och är ordförande för Karlstadmoderaterna. Jag sitter också i styrelsen för Moderaternas internationella stiftelse, Jarl Hjalmarsonstiftelsen.

Jag har en relativt lång bakgrund i Moderaterna och i Moderata Ungdomsförbundet och har tidigare bland annat varit vice ordförande och internationell sekreterare i Moderata Ungdomsförbundet samt vice ordförande i Youth of the European People’s Party (YEPP), ungdomsförbund till Moderaternas partigrupp i Europaparlamentet samt vice ordförande i International Democrat Union (IYDU), vilket är ungdomsförbundet till Moderaternas internationella samarbetsorgan.

Jag är ekonom och har innan jag blev invald i Sveriges Riksdag främst arbetat inom familjens småföretag, huvudsakligen inom byggbranschen. Åren före valet 2006 arbetade jag som politisk sekreterare för Moderaterna i Upplands Väsby.

Tveka inte att kontakta mig om du har några frågor eller funderingar.

Med vänliga hälsningar

Christian

Uppdrag
Riksdagsledamot
Ledamot i Arbetsmarknadsutskottet
Ledamot i OSSE-delegationen
Ordförande i OSSE:s Parlamentariska Församlings arbetsgrupp för Vitryssland
Ledamot Karlstad kommunfullmäktige
Ledamot Karlstad Airport
Ordförande Karlstadmoderaterna
Ledamot av Jarl Hjalmarsonstiftelsens styrelse
Advertisements