Ett livskraftigt Värmland

Det ska vara en självklarhet att kunna leva ett bra liv i Värmland, både på landsbygd, stad och tätort med de nödvändigheter som krävs i form av butiker och annan samhällsservice. Det är centralt i mitt politiska arbete att arbeta för bättre förutsättningar för Värmland. Vi måste ha en politik för hela Sverige. Värmland kan mer!

Jobb är grunden för vår tillväxt och vårt välstånd. En positiv inställning till företagande och en aktiv näringspolitik är avgörande för fler jobb. Den traditionella industrin som fortsätter att utvecklas och som varit en hörnsten i länets näringsliv i kombination med nya marknader som växer fram ger oss goda möjligheter till framtida utveckling.

Värmland har ett mycket bra läge för att gränshandel med Norge. Det har bland annat tagits tillvara i Charlottenberg och Töcksfors där stora köpcentrum växt fram. Dessa jobb är ett tydligt exempel på en bättre, levande landsbygd kan skapas. Den allt mer växande turismnäringen är en annan viktig tillväxtbransch där nya jobb skapas. Det dock är viktigt att inte endast förlita sig på den goda gränshandeln med Norge. Mer måste göras för att säkra hög livskvalitet i hela Värmland.

Infrastrukturen ska utvecklas i länet. Att kunna ta bilen för att resa till skola och jobb med rimliga drivmedelskostnader är väsentligt för att det ska vara möjligt att leva i Värmland. Med goda förbindelser för bil, buss, tåg och flyg får vi de förutsättningarna som behövs för att fler jobb ska kunna skapas.

Att skapa möjligheter för företag att växa är grunden för att de ska kunna anställa fler. Med fler företag ökar också incitamenten för vem som kan leverera bäst tjänst till rätt pris. Möjligheten att kunna välja det som passar en själv bäst är idag en självklarhet på många håll i samhället, men också något som tyvärr måste försvaras dagligen. När regeringen tillsammans med Vänsterpartiet ökar kostnaderna för att anställa unga, försämrar RUT- och ROT-avdragen och öka maxtaket i a-kassan så att den motsvarar vad en sjuksköterska tjänar i månaden då motverkar det att fler jobb skapas. Det minskar också incitamenten för att bryta utanförskap och arbetslöshet. Det är när Sverige jobbar som Sverige är som bäst och på så vis kan få en bättre välfärd.

Utbildning och kompetens är avgörande för att sänka trösklarna för att komma in på arbetsmarknaden. Att vi har en bra grund- och gymnasieskola likväl som en bra kvalitet på högre utbildning är centralt. Alla är olika och med hjälp av yrkesutbildningar kan vi få fler i arbete snabbare. Riktade utbildningar med praktikmöjligheter ser till att koppla den studerande närmare arbetsmarknaden och ökar därmed möjligheterna för att man ska få ett relevant arbete efter avslutade studier.

Hela Värmland måste kunna leva och utvecklas och vårt län har många värden att erbjuda. Möjligheterna och förutsättningarna varierar, men det är viktigt att de förutsättningar som finns tas till vara och nyttjas.

Värmlands närhet till naturen har gjort det naturligt att många bor eller vill bo i närheten av vatten. Karlstad som ligger i ett älvdelta som sedan mynnar ut i Vänern är ett tydligt exempel på detta. Det är därför viktigt att strandskyddet inte förstör möjligheterna att bygga och bo i orter där vatten finns i närheten. Det ska finnas rimliga krav för strandskydd som inte övertolkas, något som är mycket viktigt för att se till att städer överhuvudtaget ska kunna växa. Samma princip ska gälla för naturreservat. Med ansvarstagande ägare av skog och mark är behovet av utökade naturreservat litet. Här har kommunerna ett viktigt arbete, men det krävs också nationell lagstiftning. Där har vi under Alliansregeringen gjort en rad förbättringar, men tyvärr har dessa i många fall tolkats på ett olyckligt sätt när det landat på Länsstyrelsens bord.

En annan fråga som alltid är aktuell är rovdjurspolitiken. Vargen måste förvaltas på ett ansvarsfullt sätt. En ökande vargstam medför att dess bytesdjur som älgen kommer att minska, något som i sin tur drabbar turism- och jaktnäringen. Det är viktigt att alla djur i de värmländska skogarna hålls på en rimlig nivå för att motverka konsekvenser som bilolyckor och rivna boskapsdjur.

Utöver mitt intresse och engagemang för jobb, utbildning och de viktiga äganderättsfrågorna så har jag också ett genuint engagemang inom utrikespolitiken. Säkerhets- och utvecklingspolitik och ett fokus på mänskliga rättigheter och demokrati ligger mig varmt om hjärtat.

Jag har nu mitt engagemang i riksdagens arbetsmarknadsutskott men satt tidigare åtta år i utrikesutskottet och jobbade där för Sveriges intressen runt om i världen. Att Sverige fortsätter att vara en tydlig röst för alla människors lika värde, att stå upp mot förtryck och diktatur och för frihet och mänskliga rättigheter är något jag fortsatt kommer att kämpa för. Detta arbete har med den nuvarande vänsterregeringen blivit allt mer aktuell.

dragson

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s