Ett sunt företagsklimat

Företagsklimatet

Entreprenörskap är betydande för Sverige, det skapar jobbtillfällen, ökar tillväxten och bidrar med nya idéer till samhället. I Värmland är det framförallt betydande för att skapa en levande landsbygd där människor vill bo och arbeta. Företagsetablering bidrar till ökad sysselsättning och kan erbjuda ett större utbud av varor och tjänster till invånarna i de mindre orterna. Sedan alliansregeringens tillträdde har viktiga reformer införts för att stärka entreprenöskap, vilket har varit viktigt för Sverige inte minst för det Värmländska företagsklimatet.  Reformer som sänkt bolagsskatt, halverad arbetsgivaravgift för unga, regelförenklingar, rut- och rot- samt jobbskatteavdraget har varit positivt för småföretagande. Lagen om valfrihet är ytterligare en reform som har varit betydelsefull för jobb och för utökat företagande.  LOV har också lett till ett ökat fokus på kvalité och möjliggjort etablering av vård- och omsorg även på landsbygden.

Värmland har totalt 35 657 registrerade företag, det är bra men inte tillräcklig. Jag vill fortsätta att skapa bättre förutsättningar för att fler företag ska vilja starta och driva företag i Värmland. Förenklingar av regelsystem kring företagande, Fortsatta sänkta marginalskatter och en ytterligare sänkning av bolagsskatten skulle förbättra möjligheterna till företagsetablissemang inte bara i Värmland utan även i hela Sverige.

För fler företag i Värmland

  • Fortsatta sänkningar av marginalskatten
  • Förenklingar av regelsystem för företag
  • Sänkt bolagskatt
  • Verka för att Införa LOV i Värmlandska kommuner
  • Starkare koppling mellan utbildning och näringsliv
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s